એની ખબર ના પડી?


સાદા સરળ જીવન માં
થઈ ગયો ક્યારે પ્રેમ
એની ખબર ના પડી?

આંખથી, વાતથી કે
દિલથી થઈ શરુઆત
એની ખબર ના પડી?

નજર નજરથી મળી
કે નજર થી નજર ચુરાવી ત્યારે
એની ખબર ના પડી?

પામવા પિયુને નશીબ હતુ સાથે કે
પામતા નસીબે આપ્યો સાથ
એની ખબર ના પડી?

વિતાવતા સંગ સંગની પળો સમય થતો ટૂકો
કે સમય પડતો ટૂંકો
એની ખબર ના પડી?

‘પિયુ’ માટે સર્જાયા તમે
કે તમારા માટે સર્જાઈ  પિયુ
એની ખબર…

Written by: Priyesh Santoki


Like it? Share with your friends!

Team BuddyBits
This article is posted by one of the team members of BuddyBits.

Comments 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *

એની ખબર ના પડી?

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in