એની યાદમાં..


મૌતને પણ મીઠુ કરી લીધુ એની યાદમાં

બાંધી પાળ ડુબી ગયો કુવે એની યાદમાં

મોતીની વાતો મારી પાસેના કરજે “દિપેશ”

હુ ખુદ કાચ બની ગયો છુ એની યાદમાં

Written by: Dipesh Kheradiya


Like it? Share with your friends!

4
4 comments
What's Your Reaction?
Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Lol Lol
0
Lol
Like Like
0
Like
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Team BuddyBits

This article is posted by one of the team members of BuddyBits.

Comments 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in