કારણ..


કોઇ કારણ ન હોય છતા કોઇ કારણ છુપાયેલું હોય છે.

રગ રગ માં જાણે મારા રકતની ધારા વહેતી હોય છે.

મને સાંભળ્યા પછી પણ એ મૌન કેમ રહી “દિપેશ”,

રહસ્યની લાગણી શું સાચે જ એના પર ગુંથાયેલી હોય છેં.

Written by: Dipesh Kheradiya


Like it? Share with your friends!

What's Your Reaction?
Cry Cry
0
Cry
Cute Cute
0
Cute
Damn Damn
0
Damn
Dislike Dislike
0
Dislike
Lol Lol
0
Lol
Like Like
0
Like
Love Love
0
Love
Win Win
0
Win
WTF WTF
0
WTF
Team BuddyBits

This article is posted by one of the team members of BuddyBits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

log in

Don't have an account?
sign up

reset password

Back to
log in

sign up

Captcha!
Back to
log in